Imsaku 03:43
Sabahu1 04:03
Sabahu2 05:09
L. e diellit 05:40
Dreka 12:38
Ikindia 16:25
Ikindia  fund 18:59
Akshami 19:29
Jacia 21:09
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Kurrë nuk do të arrini sinqeritetin e plotë me besim (as kënaqësinë e lumtur në xhennet) derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj Ajet
>> Mënyra e instalimit <<
Programimi nga SDE